طرح مجلس ایران برای عدم رقابت با ورزشکاران اسرائیلی و احتمال تعلیق ورزش ایران

Disclaimer: This content is provided and hosted from a 3rd party server (YouTube.com). Footballitarin is not responsible for the content, its quality, and its accuracy. (DMCA Compliance)
عضو هیات‌رئیسه فراکسیون ورزش مجلس ایران در واکنش به ارائه طرحی برای عدم رقابت با ورزشکاران اسراییلی گفت: نمی‌توان از مباحث اعتقادی عدول کرد و تعلیق ورزش ایران به این دلیل ایرادی ندارد.
نظر کاربران را اینجا ببینید. ( تعداد نظرات: ۱ )