حمایت علی پروین از قالیباف... تقدیم به طرفداراش

Disclaimer: This content is provided and hosted from a 3rd party server (YouTube.com). Footballitarin is not responsible for the content, its quality, and its accuracy. (DMCA Compliance)
شارلاتانی که در هر صورتی برای بقای خود و تاجر برنجش، دست به هر کاری میزند... فوتبالیترین خواهش میکنم این پست را قیچی نفرمایید...
نظر کاربران را اینجا ببینید. ( تعداد نظرات: ۸۳ )