میمندی: مافیا به دنبال ریاست قریب بر فدراسیون فوتبال است

Disclaimer: This content is provided and hosted from a 3rd party server (DailyMotion.com). Footballitarin is not responsible for the content, its quality, and its accuracy. (DMCA Compliance)
داود میمندی کارشناس ورزش در برنامه سوت با انتقاد از وزارت ورزش درباره دخالت در انتخابات فدراسیون فوتبال گفت: وزیر ورزش و شرکا به دنبال رساندن محمد حسین قریب بر ریاست فدراسیون فوتبال هستند.
← لطفاً ثبت‌نام کنید یا واردشوید و نظر خود را اضافه کنید.