مرگ «دختر آبی» پس از خودسوزی در اعتراض به دادگاهی‌شدن برای ورود به ورزشگاه

Disclaimer: This content is provided and hosted from a 3rd party server (YouTube.com). Footballitarin is not responsible for the content, its quality, and its accuracy. (DMCA Compliance)
نظر کاربران را اینجا ببینید. ( تعداد نظرات: ۵۳ )