طوفان توئیتری و واکنش جهانی به خودسوزی دختر عاشق فوتبال

Disclaimer: This content is provided and hosted from a 3rd party server (YouTube.com). Footballitarin is not responsible for the content, its quality, and its accuracy. (DMCA Compliance)
واکنش جهانی به خودسوزی دختری که برای تلاش جهت ورود به ورزشگاه با مجازات زندان روبرو شد.
نظر کاربران را اینجا ببینید. ( تعداد نظرات: ۶ )