ضایع‌شدن مجری

Disclaimer: This content is provided and hosted from a 3rd party server (Aparat.com). Footballitarin is not responsible for the content, its quality, and its accuracy. (DMCA Compliance)
اصلاً با كارشناسیه داورى كارى ندارم، لطفاً دقیقه ٢:٣٥ تا دقیقه ٤:٠٠ ویدئو رو نگاه كنید، ببینید مرتیكه بسیجیه دروغگو با چه آبو تابى به دروغ میگه كه یك بسیجى، سپاهى و یا ارتشى با لباس فرم خطر را به جان خرید و رفت اون شئ خطرناك رو برداشت. اصلاً فكر نمیكرد كه تو همون ویدئو واقعیت رو نشون میده و این مردك ضایع میشه.
نظر کاربران را اینجا ببینید. ( تعداد نظرات: ۱۱ )