جباری: دستاورد کیروش در ایران تنها ناکامی و شکست بود

Disclaimer: This content is provided and hosted from a 3rd party server (DailyMotion.com). Footballitarin is not responsible for the content, its quality, and its accuracy. (DMCA Compliance)
حمید جباری کارشناس فوتبال در برنامه سوت با انتقاد از عملکرد کارلوس کیروش در تیم ملی فوتبال ایران گفت: دستاورد این مربی در طول هشت سال تنها شکست و ناکامی بود.
نظر کاربران را اینجا ببینید. ( تعداد نظرات: ۱۴ )