پنجشنبه، ۲۸ فروردین ۱۳۹۳ (17 Apr 2014)، ساعت ۲۰:۰۰ (به وقت تهران)
گالاتاسارای ۱ فنرباقچه ۰ فینال سوپر کاپ ترکیه

لطفاً واردشوید و نظر خود را اضافه کنید: