پنجشنبه، ۴ اردیبهشت ۱۳۹۳ (24 Apr 2014)، ساعت ۱۱:۰۰ (به وقت تهران)
گالاتاسارای ۱ فنرباقچه ۰ فینال سوپر کاپ ترکیه

لطفاً واردشوید و نظر خود را اضافه کنید: