محمدی: باند رسول خادم کشتی ایران را نابود کرد

Disclaimer: This content is provided and hosted from a 3rd party server (DailyMotion.com). Footballitarin is not responsible for the content, its quality, and its accuracy. (DMCA Compliance)
محمود محمدی کارشناس کشتی در برنامه سوت درباره ناکامی کشتی ایران دررقابت‌های جهانی و کنار رفتن رسول خادم گفت: باند رسول خادم کشتی ایران به ورطه نابودی کشاند.
نظر کاربران را اینجا ببینید. ( تعداد نظرات: ۶ )