بهرام شفیع گزارشگر برنامه ورزش و مردم درگذشت

Disclaimer: This content is provided and hosted from a 3rd party server (YouTube.com). Footballitarin is not responsible for the content, its quality, and its accuracy. (DMCA Compliance)
افراد زیادى هستند كه باید قدرشون رو بدونیم امثال على دایى و ،،،
كه خیلى باهاشون بى مهرى میكنیم ، افرادى كه به
ما خدمت كردن و ما با بى مهرى و از همه بدتر با بى تفاوتى
از كنار خدماتشون میگذریم
نظر کاربران را اینجا ببینید. ( تعداد نظرات: ۱۰ )