آتش‌زدن پرچم پرسپولیس در اهواز

Disclaimer: This content is provided and hosted from a 3rd party server (YouTube.com). Footballitarin is not responsible for the content, its quality, and its accuracy. (DMCA Compliance)
برخی هواداران استقلال خوزستان امروز پرچم پرسپولیس را آتش زدند...امروز اولین باری‌ نیست این افراد با میله و سنگ و آجر زمین فوتبال را به میدان جنگ تبدیل میکنند... هر ایرانی لازم است چنین حرکات شنیعی‌ را محکوم کند...
نظر کاربران را اینجا ببینید. ( تعداد نظرات: ۲۶ )