چالش بازسازی صحنه‌های داوری فغانی توسط فرزندش

Disclaimer: This content is provided and hosted from a 3rd party server (DailyMotion.com). Footballitarin is not responsible for the content, its quality, and its accuracy. (DMCA Compliance)
دربرنامه وقتشه شبکه نسیم فرزند علیرضا فغانی صحنه‌های داوری پدرش را بازسازی کرد.
نظر کاربران را اینجا ببینید. ( تعداد نظرات: ۱ )