مصدومیت وحید امیری بازیکن ترابوزان اسپور

Disclaimer: This content is provided and hosted from a 3rd party server (DailyMotion.com). Footballitarin is not responsible for the content, its quality, and its accuracy. (DMCA Compliance)
در بازی دوستانه تیم ترابوزان اسپور ترکیه وحید امیری، ملی پوش ایرانی این تیم در لحظات پایانی دچار مصدومیت شد و از زمین خارج گردید.
نظر کاربران را اینجا ببینید. ( تعداد نظرات: ۲ )