گلزنی وحید امیری برای تیم ترابوزان اسپور ترکیه

Disclaimer: This content is provided and hosted from a 3rd party server (DailyMotion.com). Footballitarin is not responsible for the content, its quality, and its accuracy. (DMCA Compliance)
در دیدار دوستانه تیم‌های ترابوزان اسپور و سامسون اسپور وحید امیری ملی پوش ایرانی این تیم اولین گل خود را برای این تیم به ثمررساند.
نظر کاربران را اینجا ببینید. ( تعداد نظرات: ۵ )