ویدیویی که کیروش در فیسبوک منتشرکرد

Disclaimer: This content is provided and hosted from a 3rd party server (YouTube.com). Footballitarin is not responsible for the content, its quality, and its accuracy. (DMCA Compliance)
لعنت به آنی که بخواهد تیم ملی را به هر بهانه ایی زمین زند، خواه آبی باشه خواه قرمز، خواه قلعه و ائمه اطهارش باشد خواه علی کریمی و یک دنیا بزدلی
نظر کاربران را اینجا ببینید. ( تعداد نظرات: ۱۵ )