شوخی زشت شهردار بابلسر با مصدومیت پادوانی

Disclaimer: This content is provided and hosted from a 3rd party server (YouTube.com). Footballitarin is not responsible for the content, its quality, and its accuracy. (DMCA Compliance)
مسئولین مملکت ما. بدون سر سوزنی انسانیت و شرافت و ابراز همدردی و حتی حداقل شعور حرفه‌ای و سیاسی. یک انسان بی‌گناه در اثر حادثه در شرف قطع نخاع قرار داره، بعد ایشون مشغول لودگی و کری‌خوانی لوس و بی‌مزه و زننده است. ملت هم کف و سوت میزنند براش. کاری ندارم پادوانی بازیکن چه تیمی هست. از ایرانی بودنم خجالت کشیدم با دیدن این ویدیو.
نظر کاربران را اینجا ببینید. ( تعداد نظرات: ۲۰ )