حرکت زشت برخی هوادارنماها

Disclaimer: This content is provided and hosted from a 3rd party server (YouTube.com). Footballitarin is not responsible for the content, its quality, and its accuracy. (DMCA Compliance)
فشارها و عقده ها زیاد شده اما سوزش با آب یخ از بین می رود نه با آتش! همین‌ها سی‌ ۳۸ ساله پرچم آتیش میزنن و از دیوار سفارت خانه‌ها بالا میرن و در مواقع تنگنا باز همین ها را با انواع اتهامات به تلویزیون و .... و یا جلو وزارت ورزش میبینیم و اخیرا هم پا را فراتر از مرزها گذاشته اند و در سایت وکیل پرونده ی پرسپولیس و سایت فیفا و ‌ای اف‌‌ سی‌ و تیم‌های عربی‌ و ترکیه‌ای و ..، در حال وطن فروشی هستند
نظر کاربران را اینجا ببینید. ( تعداد نظرات: ۲۰ )