خلاصه بازی بادران‌تهران و پرسپولیس
نظر کاربران را اینجا ببینید. ( تعداد نظرات: ۴۷ )