قوانين مربوط به آفساید

Disclaimer: This content is provided and hosted from a 3rd party server (YouTube.com). Footballitarin is not responsible for the content, its quality, and its accuracy. (DMCA Compliance)
بعد از بازی پرسپولیس-استقلال کنجکاو شدم که اگه دو تا بازیکن آفساید رو رد کنن میتونن پاس رو به جلو بدن یا نه. دقیقه ۱:۵۶ مشخص میکنه که افسایده!
نظر کاربران را اینجا ببینید. ( تعداد نظرات: ۲۴ )