برنامه بازی‌های تیم «تراکتورسازی» در لیگ‌برتر (جام خلیج‌فارس)


← برای دیدن برنامه و نتایج بازی‌های هرکدام از تیم‌ها، روی نام آن تیم کلیک کنید.

← جدول کامل رده‌بندی و برنامه هفتگی بازی‌ها را اینجا ببینید.


    تیم خانه   تیم مهمان  
هفته اول جمعه، ۹ مرداد ۱۳۹۴ تراکتورسازی
(۰)
نفت‌تهران
(۰)
31 July 2015
هفته دوم جمعه، ۱۶ مرداد ۱۳۹۴ ماشین‌سازی
(۱)
تراکتورسازی
(۳)
7 August 2015
هفته سوم جمعه، ۲۳ مرداد ۱۳۹۴ تراکتورسازی
(۱)
راه‌آهن
(۱)
14 August 2015
هفته چهارم جمعه، ۳۰ مرداد ۱۳۹۴ پدیده
(۱)
تراکتورسازی
(۰)
21 August 2015
هفته پنجم چهارشنبه، ۴ شهریور ۱۳۹۴ تراکتورسازی
(۰)
استقلال‌خوزستان
(۰)
26 August 2015
هفته ششم سه‌شنبه، ۲۴ شهریور ۱۳۹۴ سپاهان
(۰)
تراکتورسازی
(۰)
15 September 2015
هفته هفتم جمعه، ۳ مهر ۱۳۹۴ تراکتورسازی
(۰)
پرسپولیس
(۱)
25 September 2015
هفته هشتم جمعه، ۲۴ مهر ۱۳۹۴ فولاد
(۱)
تراکتورسازی
(۲)
16 October 2015
هفته نهم سه‌شنبه، ۲۸ مهر ۱۳۹۴ تراکتورسازی
(۲)
سایپا
(۰)
20 October 2015
هفته دهم سه‌شنبه، ۵ آبان ۱۳۹۴ تراکتورسازی
(۴)
ذوب‌آهن
(۴)
27 October 2015
هفته یازدهم شنبه، ۹ آبان ۱۳۹۴ صبای‌قم
(۲)
تراکتورسازی
(۱)
31 October 2015
هفته دوازدهم جمعه، ۲۹ آبان ۱۳۹۴ تراکتورسازی
(۰)
سیاه‌جامگان
(۰)
20 November 2015
هفته سیزدهم دوشنبه، ۹ آذر ۱۳۹۴ ملوان
(۰)
تراکتورسازی
(۱)
30 November 2015
هفته چهاردهم یکشنبه، ۲۲ آذر ۱۳۹۴ تراکتورسازی
(۰)
استقلال
(۰)
13 December 2015
هفته پانزدهم پنجشنبه، ۲۶ آذر ۱۳۹۴ استقلال‌اهواز
(۰)
تراکتورسازی
(۲)
17 December 2015
هفته شانزدهم دوشنبه، ۷ دی ۱۳۹۴ نفت‌تهران
(۰)
تراکتورسازی
(۱)
28 December 2015
هفته هفدهم جمعه، ۱۱ دی ۱۳۹۴ تراکتورسازی
(۱)
ماشین‌سازی
(۱)
1 January 2016
هفته هجدهم جمعه، ۹ بهمن ۱۳۹۴ راه‌آهن
(۰)
تراکتورسازی
(۰)
29 January 2016
هفته نوزدهم یکشنبه، ۱۸ بهمن ۱۳۹۴ تراکتورسازی
(۱)
پدیده
(۲)
7 February 2016
هفته بیستم جمعه، ۲۳ بهمن ۱۳۹۴ استقلال‌خوزستان
(۱)
تراکتورسازی
(۱)
12 February 2016
هفته بیست و یکم پنجشنبه، ۲۹ بهمن ۱۳۹۴ تراکتورسازی
(۲)
سپاهان
(۱)
18 February 2016
هفته بیست و دوم یکشنبه، ۱۶ اسفند ۱۳۹۴ پرسپولیس
(۱)
تراکتورسازی
(۱)
6 March 2016
هفته بیست و سوم پنجشنبه، ۲۰ اسفند ۱۳۹۴ تراکتورسازی
(۳)
فولاد
(۲)
10 March 2016
هفته بیست و چهارم پنجشنبه، ۱۲ فروردین ۱۳۹۵ سایپا
(۰)
تراکتورسازی
(۱)
31 March 2016
هفته بیست و پنجم یکشنبه، ۲۲ فروردین ۱۳۹۵ ذوب‌آهن
(۱)
تراکتورسازی
(۲)
10 April 2016
هفته بیست و ششم پنجشنبه، ۲۶ فروردین ۱۳۹۵ تراکتورسازی
(۱)
صبای‌قم
(۱)
14 April 2016
هفته بیست و هفتم یکشنبه، ۵ اردیبهشت ۱۳۹۵ سیاه‌جامگان
(۲)
تراکتورسازی
(۱)
24 April 2016
هفته بیست و هشتم پنجشنبه، ۹ اردیبهشت ۱۳۹۵ تراکتورسازی
(۴)
ملوان
(۲)
28 April 2016
هفته بیست و نهم یکشنبه، ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۵ استقلال
(۲)
تراکتورسازی
(۳)
8 May 2016
هفته سی‌ام جمعه، ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۵ تراکتورسازی
(۵)
استقلال‌اهواز
(۰)
13 May 2016