برنامه بازی‌های تیم «پدیده» در لیگ‌برتر (جام خلیج‌فارس)


← برای دیدن برنامه و نتایج بازی‌های هرکدام از تیم‌ها، روی نام آن تیم کلیک کنید.

← جدول کامل رده‌بندی و برنامه هفتگی بازی‌ها را اینجا ببینید.


    تیم خانه   تیم مهمان  
هفته اول جمعه، ۹ مرداد ۱۳۹۴ پرسپولیس
(۲)
پدیده
(۲)
31 July 2015
هفته دوم پنجشنبه، ۱۵ مرداد ۱۳۹۴ پدیده
(۱)
فولاد
(۱)
6 August 2015
هفته سوم جمعه، ۲۳ مرداد ۱۳۹۴ سایپا
(۲)
پدیده
(۱)
14 August 2015
هفته چهارم جمعه، ۳۰ مرداد ۱۳۹۴ پدیده
(۱)
تراکتورسازی
(۰)
21 August 2015
هفته پنجم چهارشنبه، ۴ شهریور ۱۳۹۴ صبای‌قم
(۱)
پدیده
(۰)
26 August 2015
هفته ششم سه‌شنبه، ۲۴ شهریور ۱۳۹۴ پدیده
(۱)
سیاه‌جامگان
(۰)
15 September 2015
هفته هفتم جمعه، ۳ مهر ۱۳۹۴ ملوان
(۰)
پدیده
(۰)
25 September 2015
هفته هشتم جمعه، ۲۴ مهر ۱۳۹۴ پدیده
(۱)
استقلال
(۱)
16 October 2015
هفته نهم چهارشنبه، ۲۹ مهر ۱۳۹۴ استقلال‌اهواز
(۲)
پدیده
(۳)
21 October 2015
هفته دهم سه‌شنبه، ۵ آبان ۱۳۹۴ پدیده
(۱)
نفت‌تهران
(۲)
27 October 2015
هفته یازدهم شنبه، ۹ آبان ۱۳۹۴ ماشین‌سازی
(۴)
پدیده
(۱)
31 October 2015
هفته دوازدهم جمعه، ۲۹ آبان ۱۳۹۴ پدیده
(۱)
راه‌آهن
(۰)
20 November 2015
هفته سیزدهم دوشنبه، ۹ آذر ۱۳۹۴ ذوب‌آهن
(۳)
پدیده
(۱)
30 November 2015
هفته چهاردهم دوشنبه، ۲۳ آذر ۱۳۹۴ استقلال‌خوزستان
(۳)
پدیده
(۰)
14 December 2015
هفته پانزدهم جمعه، ۲۷ آذر ۱۳۹۴ پدیده
(۱)
سپاهان
(۱)
18 December 2015
هفته شانزدهم شنبه، ۵ دی ۱۳۹۴ پدیده
(۲)
پرسپولیس
(۲)
26 December 2015
هفته هفدهم پنجشنبه، ۱۰ دی ۱۳۹۴ فولاد
(۱)
پدیده
(۰)
31 December 2015
هفته هجدهم سه‌شنبه، ۱۳ بهمن ۱۳۹۴ پدیده
(۱)
سایپا
(۰)
2 February 2016
هفته نوزدهم یکشنبه، ۱۸ بهمن ۱۳۹۴ تراکتورسازی
(۱)
پدیده
(۲)
7 February 2016
هفته بیستم جمعه، ۲۳ بهمن ۱۳۹۴ پدیده
(۰)
صبای‌قم
(۰)
12 February 2016
هفته بیست و یکم جمعه، ۳۰ بهمن ۱۳۹۴ سیاه‌جامگان
(۱)
پدیده
(۱)
19 February 2016
هفته بیست و دوم جمعه، ۱۴ اسفند ۱۳۹۴ پدیده
(۱)
ملوان
(۰)
4 March 2016
هفته بیست و سوم پنجشنبه، ۲۰ اسفند ۱۳۹۴ استقلال
(۰)
پدیده
(۰)
10 March 2016
هفته بیست و چهارم یکشنبه، ۱۵ فروردین ۱۳۹۵ پدیده
(۲)
استقلال‌اهواز
(۰)
3 April 2016
هفته بیست و پنجم شنبه، ۲۱ فروردین ۱۳۹۵ نفت‌تهران
(۲)
پدیده
(۱)
9 April 2016
هفته بیست و ششم پنجشنبه، ۲۶ فروردین ۱۳۹۵ پدیده
(۲)
ماشین‌سازی
(۱)
14 April 2016
هفته بیست و هفتم جمعه، ۳ اردیبهشت ۱۳۹۵ راه‌آهن
(۳)
پدیده
(۱)
22 April 2016
هفته بیست و هشتم پنجشنبه، ۹ اردیبهشت ۱۳۹۵ پدیده
(۰)
ذوب‌آهن
(۱)
28 April 2016
هفته بیست و نهم یکشنبه، ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۵ پدیده
(۰)
استقلال‌خوزستان
(۱)
8 May 2016
هفته سی‌ام جمعه، ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۵ سپاهان
(۰)
پدیده
(۲)
13 May 2016