برنامه بازی‌های تیم «گسترش‌فولاد» در لیگ‌برتر (جام خلیج‌فارس)


← برای دیدن برنامه و نتایج بازی‌های هرکدام از تیم‌ها، روی نام آن تیم کلیک کنید.

← جدول کامل رده‌بندی و برنامه هفتگی بازی‌ها را اینجا ببینید.


    تیم خانه   تیم مهمان  
هفته اول جمعه، ۱۰ مرداد ۱۳۹۳ استقلال‌خوزستان
(۱)
گسترش‌فولاد
(۱)
1 August 2014
هفته دوم پنجشنبه، ۱۶ مرداد ۱۳۹۳ گسترش‌فولاد
(۰)
سپاهان
(۲)
7 August 2014
هفته سوم پنجشنبه، ۲۳ مرداد ۱۳۹۳ سایپا
(۰)
گسترش‌فولاد
(۰)
14 August 2014
هفته چهارم سه‌شنبه، ۲۸ مرداد ۱۳۹۳ گسترش‌فولاد
(۱)
پیکان
(۰)
19 August 2014
هفته پنجم یکشنبه، ۲ شهریور ۱۳۹۳ نفت‌مسجدسلیمان
(۱)
گسترش‌فولاد
(۱)
24 August 2014
هفته ششم جمعه، ۷ شهریور ۱۳۹۳ استقلال
(۳)
گسترش‌فولاد
(۰)
29 August 2014
هفته هفتم پنجشنبه، ۱۳ شهریور ۱۳۹۳ گسترش‌فولاد
(۱)
نفت‌تهران
(۱)
4 September 2014
هفته هشتم پنجشنبه، ۲۰ شهریور ۱۳۹۳ فولاد
(۱)
گسترش‌فولاد
(۰)
11 September 2014
هفته نهم جمعه، ۲۸ شهریور ۱۳۹۳ گسترش‌فولاد
(۳)
ذوب‌آهن
(۲)
19 September 2014
هفته دهم پنجشنبه، ۳ مهر ۱۳۹۳ ملوان
(۱)
گسترش‌فولاد
(۱)
25 September 2014
هفته یازدهم پنجشنبه، ۱۰ مهر ۱۳۹۳ گسترش‌فولاد
(۰)
پدیده
(۱)
2 October 2014
هفته دوازدهم سه‌شنبه، ۲۹ مهر ۱۳۹۳ صبای‌قم
(۱)
گسترش‌فولاد
(۰)
21 October 2014
هفته سیزدهم جمعه، ۹ آبان ۱۳۹۳ گسترش‌فولاد
(۱)
تراکتورسازی
(۳)
31 October 2014
هفته چهاردهم پنجشنبه، ۱۵ آبان ۱۳۹۳ پرسپولیس
(۲)
گسترش‌فولاد
(۲)
6 November 2014
هفته پانزدهم یکشنبه، ۲ آذر ۱۳۹۳ گسترش‌فولاد
(۲)
راه‌آهن
(۰)
23 November 2014
هفته شانزدهم پنجشنبه، ۱۳ آذر ۱۳۹۳ گسترش‌فولاد
(۲)
استقلال‌خوزستان
(۲)
4 December 2014
هفته هفدهم چهارشنبه، ۱۹ آذر ۱۳۹۳ سپاهان
(۴)
گسترش‌فولاد
(۱)
10 December 2014
هفته هجدهم پنجشنبه، ۹ بهمن ۱۳۹۳ گسترش‌فولاد
(۲)
سایپا
(۳)
29 January 2015
هفته نوزدهم چهارشنبه، ۱۵ بهمن ۱۳۹۳ پیکان
(۱)
گسترش‌فولاد
(۱)
4 February 2015
هفته بیستم جمعه، ۲۴ بهمن ۱۳۹۳ گسترش‌فولاد
(۰)
نفت‌مسجدسلیمان
(۰)
13 February 2015
هفته بیست و یکم جمعه، ۱ اسفند ۱۳۹۳ گسترش‌فولاد
(۰)
استقلال
(۰)
20 February 2015
هفته بیست و دوم یکشنبه، ۱۷ اسفند ۱۳۹۳ نفت‌تهران
(۲)
گسترش‌فولاد
(۱)
8 March 2015
هفته بیست و سوم پنجشنبه، ۲۱ اسفند ۱۳۹۳ گسترش‌فولاد
(۳)
فولاد
(۱)
12 March 2015
هفته بیست و چهارم شنبه، ۱۵ فروردین ۱۳۹۴ ذوب‌آهن
(۰)
گسترش‌فولاد
(۰)
4 April 2015
هفته بیست و پنجم شنبه، ۲۲ فروردین ۱۳۹۴ گسترش‌فولاد
(۳)
ملوان
(۲)
11 April 2015
هفته بیست و ششم جمعه، ۲۸ فروردین ۱۳۹۴ پدیده
(۲)
گسترش‌فولاد
(۱)
17 April 2015
هفته بیست و هفتم جمعه، ۴ اردیبهشت ۱۳۹۴ گسترش‌فولاد
(۰)
صبای‌قم
(۰)
24 April 2015
هفته بیست و هشتم جمعه، ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۴ تراکتورسازی
(۱)
گسترش‌فولاد
(۱)
1 May 2015
هفته بیست و نهم یکشنبه، ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۴ گسترش‌فولاد
(۲)
پرسپولیس
(۱)
10 May 2015
هفته سی‌ام جمعه، ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۴ راه‌آهن
(۱)
گسترش‌فولاد
(۰)
15 May 2015