صفحه شخصی: tahataha


تیم محبوب در لیگ برتر: نفت‌تهران

مشارکت:

شروع: ۱۶ مرداد ۱۳۹۱ (حدود ۷۰ ماه پیش)
لینک‌ها: ۰
عکس‌ها: ۰
ویدیوها: ۶ (ببینید)
نظرات: ۹۹ (میانگین موافقان: ۲۰ نفر)
اعتبار پیش‌بینی: ۱۰۰۰

رأی دریافتی:

۲۵۹ ۲ ۱