صفحه شخصی: ssoheili


تیم محبوب در لیگ برتر: فعلاً انتخاب نشده

مشارکت:

شروع: ۵ اسفند ۱۳۹۲ (حدود ۴۲ ماه پیش)
لینک‌ها: ۰
عکس‌ها: ۰
ویدیوها: ۰
نظرات: ۵۹۰ (میانگین موافقان: ۱۶ نفر)
اعتبار پیش‌بینی: ۱۰۰۰

رأی دریافتی:

۰ ۰ ۰


پرطرفدارترین نظرات ارسالی در سه‌ماهه اخیر:

حدود ۲ ماه پیش ssoheili در مورد «این خبر» گفت: ۱۵۷ موافق
در زمره امتيازاتى كه وجود سراسر از منفعت اين مربى بزرگ، تشويق و راهنمايى انها در جهت شركت در ليگهاى اروپايى بوده است كه حاصلش را داريم درو ميكنيم. دست تنها و با تدبر فوتبال ايران را عليرغم همه دشمنيها و جهالتها و نداشتنها، شكوفا كرد. از همان زمان حساس و بحرانى كه با شهامت، رحمتى و عقيلى و... كنار گذاشت فهميديم كه جنس اين مربى متفاوت است. درود بر كيروش كبير و يوزهاى ايران.
حدود ۲ ماه پیش ssoheili در مورد «این خبر» گفت: ۱۵۴ موافق
چى ميشه در تحسين اين مرد عزيز گفت كه نه تنها در كارش متخصص جهانى است و اينده نگرى با ذكاوت، بلكه معلم زندگى نيز هست. اين مركز تيمهاى ملى كه فردا افتتاح ميشود و ان مركز پزشكى زاييده زحمات و افكار متحول اوست كه هيچ احد و ناسى در ايران به ذهنش هم خطور نكرده بود. درود بر امير كبير فوتبال ايران، كيروش كبير.
حدود ۱ ماه پیش ssoheili در مورد «این خبر» گفت: ۱۳۳ موافق
واى پريشان گوى مفنگى ديوانه، از يك طرف مايلى مشنگ ميگه لژيونرها كم شدند از طرفى تو بيسواد كه نه سر پيازىزو نه ته ان اين هذيانها را ميگى؟ تشويق كيروش براى رفتن اينها براى پيشرفت بازيكنهاست بيسواد. تازه اينهمه بازيكن جوان وارد تيم ملى كرد از باشگاهها حسود بيسواد
حدود ۱ ماه پیش ssoheili در مورد «این خبر» گفت: ۱۲۷ موافق
با اين سيستم در جام جهانى موفق نشويم با سييستم تو علفى و اسدى بيسواد موفق ميشيم؟ گ. ا. و. م. ي. ش. أسدى و گودرزى تيم جوانان را دست اون ح. م. ا. ل. كهن دادند و خاكپور با همه جور حمايت و اردوى هلند كه تيم بزور أفغانستان را بزنه و به عربستان تو ايران ببازه. اون سيستم خوبه؟ تو اصلا چه ا. ش. غ. ا. ل. ى. هستى؟
حدود ۱ ماه پیش ssoheili در مورد «این خبر» گفت: ۱۲۲ موافق
چه كارى كيروش تو اين ٦ سال و نه ٨ سال ( خيابانى بيسواد هم تصحيحت نميكرد) كرده كه اشتباه بوده؟ بازيكنهاى اروپايى را ول كنه كه در بهترين شرايط امادگى هستند حتى اگر نيمكت نشينند براى ليگى كه به اندازه دبستانهاى اروپايى نظم نداره؟ شما مفلوكها چه گلى به سر فوتبال ايران زديد؟