صفحه شخصی: soorena81


تیم محبوب در لیگ برتر: پرسپولیس

مشارکت:

شروع: ۲۴ تیر ۱۳۹۰ (حدود ۸۱ ماه پیش)
لینک‌ها: ۲ (ببینید)
عکس‌ها: ۰
ویدیوها: ۰
نظرات: ۶۷ (میانگین موافقان: ۱۸ نفر)
اعتبار پیش‌بینی: ۱۰۰۰

رأی دریافتی:

۱ ۰ ۰