صفحه شخصی: shahriar67


تیم محبوب در لیگ برتر: استقلال

مشارکت:

شروع: ۱۹ آبان ۱۳۹۰ (حدود ۷ سال پیش)
لینک‌ها: ۱۰ (ببینید)
عکس‌ها: ۹۷ (ببینید)
ویدیوها: ۶۲ (ببینید)
نظرات: ۱۳۵ (میانگین موافقان: ۱۲ نفر)
اعتبار پیش‌بینی: ۱۰۰۰

رأی دریافتی:

۵۶۹۴ ۹۸ ۱۴۷۰