صفحه شخصی: shahriar67


تیم محبوب در لیگ برتر: استقلال

مشارکت:

شروع: ۱۹ آبان ۱۳۹۰ (حدود ۶۹ ماه پیش)
لینک‌ها: ۹ (ببینید)
عکس‌ها: ۹۲ (ببینید)
ویدیوها: ۴۱ (ببینید)
نظرات: ۱۲۰ (میانگین موافقان: ۱۲ نفر)
اعتبار پیش‌بینی: ۱۰۰۰

رأی دریافتی:

۴۲۸۷ ۷۸ ۱۳۲۹