صفحه شخصی: shahriar67


تیم محبوب در لیگ برتر: استقلال

مشارکت:

شروع: ۱۹ آبان ۱۳۹۰ (حدود ۷۱ ماه پیش)
لینک‌ها: ۹ (ببینید)
عکس‌ها: ۹۴ (ببینید)
ویدیوها: ۴۲ (ببینید)
نظرات: ۱۲۱ (میانگین موافقان: ۱۲ نفر)
اعتبار پیش‌بینی: ۱۰۰۰

رأی دریافتی:

۴۴۶۲ ۸۰ ۱۳۴۸