صفحه شخصی: shahriar67


تیم محبوب در لیگ برتر: استقلال

مشارکت:

شروع: ۱۹ آبان ۱۳۹۰ (حدود ۷۹ ماه پیش)
لینک‌ها: ۱۰ (ببینید)
عکس‌ها: ۹۵ (ببینید)
ویدیوها: ۵۸ (ببینید)
نظرات: ۱۳۴ (میانگین موافقان: ۱۲ نفر)
اعتبار پیش‌بینی: ۱۰۰۰

رأی دریافتی:

۵۳۰۲ ۹۳ ۱۴۳۲