صفحه شخصی: samEsteghlal


تیم محبوب در لیگ برتر: استقلال

مشارکت:

شروع: ۳۰ مهر ۱۳۹۰ (حدود ۷۵ ماه پیش)
لینک‌ها: ۲ (ببینید)
عکس‌ها: ۴ (ببینید)
ویدیوها: ۶۹ (ببینید)
نظرات: ۱۰۲ (میانگین موافقان: ۱۱ نفر)
اعتبار پیش‌بینی: ۷۱۰

رأی دریافتی:

۲۵۸۶ ۴۴ ۳۳۱