صفحه شخصی: samEsteghlal


تیم محبوب در لیگ برتر: استقلال

مشارکت:

شروع: ۳۰ مهر ۱۳۹۰ (حدود ۸۴ ماه پیش)
لینک‌ها: ۲ (ببینید)
عکس‌ها: ۴ (ببینید)
ویدیوها: ۶۹ (ببینید)
نظرات: ۱۰۵ (میانگین موافقان: ۱۱ نفر)
اعتبار پیش‌بینی: ۷۱۰

رأی دریافتی:

۲۵۸۷ ۴۴ ۳۳۱