صفحه شخصی: redik80


تیم محبوب در لیگ برتر: استقلال

مشارکت:

شروع: ۳ بهمن ۱۳۹۲ (حدود ۵۹ ماه پیش)
لینک‌ها: ۲ (ببینید)
عکس‌ها: ۲ (ببینید)
ویدیوها: ۴ (ببینید)
نظرات: ۴۱۶ (میانگین موافقان: ۱۰ نفر)
اعتبار پیش‌بینی: ۱۰۰۰

رأی دریافتی:

۲۰۹ ۰ ۱۳