صفحه شخصی: radinreza


تیم محبوب در لیگ برتر: پرسپولیس

مشارکت:

شروع: ۲۵ مهر ۱۳۹۱ (حدود ۷ سال پیش)
لینک‌ها: ۳ (ببینید)
عکس‌ها: ۱۵ (ببینید)
ویدیوها: ۷ (ببینید)
نظرات: ۱۲۵ (میانگین موافقان: ۲۸ نفر)
اعتبار پیش‌بینی: ۱۰۰۰

رأی دریافتی:

۷۱۲ ۱۲ ۱۲۳