صفحه شخصی: pesarebaba


تیم محبوب در لیگ برتر: تراکتورسازی

مشارکت:

شروع: ۱۲ فروردین ۱۳۹۳ (حدود ۵۵ ماه پیش)
لینک‌ها: ۱ (ببینید)
عکس‌ها: ۰
ویدیوها: ۱ (ببینید)
نظرات: ۲۱۱ (میانگین موافقان: ۱۱ نفر)
اعتبار پیش‌بینی: ۱۰۰۰

رأی دریافتی:

۱۷۲ ۰ ۲