صفحه شخصی: pcompatible


تیم محبوب در لیگ برتر: پرسپولیس

مشارکت:

شروع: ۱ اردیبهشت ۱۳۹۲ (حدود ۶ سال پیش)
لینک‌ها: ۰
عکس‌ها: ۰
ویدیوها: ۰
نظرات: ۱۲ (میانگین موافقان: ۱۴ نفر)
اعتبار پیش‌بینی: ۱۰۰۰

رأی دریافتی:

۰ ۰ ۰