صفحه شخصی: mk532532


تیم محبوب در لیگ برتر: استقلال

مشارکت:

شروع: ۲۶ آذر ۱۳۹۲ (حدود ۶ سال پیش)
لینک‌ها: ۲۵ (ببینید)
عکس‌ها: ۱ (ببینید)
ویدیوها: ۱ (ببینید)
نظرات: ۴۳۸ (میانگین موافقان: ۹ نفر)
اعتبار پیش‌بینی: ۱۰۰۰

رأی دریافتی:

۱۵۲ ۲ ۴۵