صفحه شخصی: mhashemi


تیم محبوب در لیگ برتر: پرسپولیس

مشارکت:

شروع: ۲۶ فروردین ۱۳۹۳ (حدود ۶ سال پیش)
لینک‌ها: ۴ (ببینید)
عکس‌ها: ۰
ویدیوها: ۶ (ببینید)
نظرات: ۳ (میانگین موافقان: ۲ نفر)
اعتبار پیش‌بینی: ۱۰۰۰

رأی دریافتی:

۳۷۸ ۱۲ ۱۶۶