صفحه شخصی: manchebazamba


تیم محبوب در لیگ برتر: پرسپولیس

مشارکت:

شروع: ۱۴ مرداد ۱۳۹۱ (حدود ۷ سال پیش)
لینک‌ها: ۲۰ (ببینید)
عکس‌ها: ۱۱ (ببینید)
ویدیوها: ۱۳ (ببینید)
نظرات: ۱۴۲۳ (میانگین موافقان: ۷ نفر)
اعتبار پیش‌بینی: ۱۰۰۰

رأی دریافتی:

۶۹۸ ۲۱ ۲۹۱