صفحه شخصی: manchebazamba


تیم محبوب در لیگ برتر: پرسپولیس

مشارکت:

شروع: ۱۴ مرداد ۱۳۹۱ (حدود ۷ سال پیش)
لینک‌ها: ۲۰ (ببینید)
عکس‌ها: ۱۱ (ببینید)
ویدیوها: ۱۳ (ببینید)
نظرات: ۱۳۹۰ (میانگین موافقان: ۷ نفر)
اعتبار پیش‌بینی: ۱۰۰۰

رأی دریافتی:

۶۹۸ ۲۱ ۲۹۱


پرطرفدارترین نظر ارسالی در سه‌ماهه اخیر:

حدود ۲ ماه پیش manchebazamba در مورد «این خبر» گفت: ۴۱ موافق
پرسپولیس با پول خودش پرواز چارتر گرفته چرا برای دیگران سوزش ایجاد کرده؟