صفحه شخصی: mamalirani


تیم محبوب در لیگ برتر: پرسپولیس

مشارکت:

شروع: ۵ تیر ۱۳۹۳ (حدود ۵۴ ماه پیش)
لینک‌ها: ۴ (ببینید)
عکس‌ها: ۴ (ببینید)
ویدیوها: ۹ (ببینید)
نظرات: ۴۴ (میانگین موافقان: ۱۶ نفر)
اعتبار پیش‌بینی: ۱۰۰۰

رأی دریافتی:

۵۶۴ ۱۳ ۶۲