چهارشنبه، ۹ فروردین ۱۳۹۶ (29 Mar 2017)، ساعت ۱۵:۴۰ (به وقت ایران)

صفحه شخصی: loveiran1

تیم محبوب در لیگ برتر: فجرسپاسی

مشارکت:

شروع: ۲۱ مهر ۱۳۹۰ (حدود ۶۵ ماه پیش)
لینک‌ها: ۳۷ (ببینید)
عکس‌ها: ۷۳ (ببینید)
ویدیوها: ۱۵ (ببینید)
نظرات: ۲۹۳ (میانگین موافقان: ۱۰ نفر)
اعتبار پیش‌بینی: ۱۰۰۰

رأی دریافتی:

۳۸۷۵ ۴۷ ۵۱۱