صفحه شخصی: loveiran1


تیم محبوب در لیگ برتر: فجرسپاسی

مشارکت:

شروع: ۲۱ مهر ۱۳۹۰ (حدود ۸۰ ماه پیش)
لینک‌ها: ۳۷ (ببینید)
عکس‌ها: ۷۳ (ببینید)
ویدیوها: ۱۵ (ببینید)
نظرات: ۳۰۸ (میانگین موافقان: ۱۰ نفر)
اعتبار پیش‌بینی: ۱۰۰۰

رأی دریافتی:

۳۸۷۵ ۴۷ ۵۱۱