صفحه شخصی: kxk302


تیم محبوب در لیگ برتر: فعلاً انتخاب نشده

مشارکت:

شروع: ۲ آبان ۱۳۹۱ (حدود ۶۳ ماه پیش)
لینک‌ها: ۰
عکس‌ها: ۱ (ببینید)
ویدیوها: ۰
نظرات: ۳۱۴ (میانگین موافقان: ۲۲ نفر)
اعتبار پیش‌بینی: ۱۰۰۰

رأی دریافتی:

۳۰ ۳ ۲۹