صفحه شخصی: kiomarssalehnia


تیم محبوب در لیگ برتر: پرسپولیس

مشارکت:

شروع: ۱۷ شهریور ۱۳۹۷ (حدود ۶ ماه پیش)
لینک‌ها: ۰
عکس‌ها: ۰
ویدیوها: ۸ (ببینید)
نظرات: ۰
اعتبار پیش‌بینی: ۱۰۰۰

رأی دریافتی:

۴۷ ۷ ۲۸