صفحه شخصی: kikifootball


تیم محبوب در لیگ برتر: پرسپولیس

مشارکت:

شروع: ۱۹ شهریور ۱۳۹۰ (حدود ۸۵ ماه پیش)
لینک‌ها: ۲۸ (ببینید)
عکس‌ها: ۸۲۹ (ببینید)
ویدیوها: ۳۷ (ببینید)
نظرات: ۳۶۱۶ (میانگین موافقان: ۷ نفر)
اعتبار پیش‌بینی: ۱۲۵۰

رأی دریافتی:

۲۷۱۲۰ ۵۳۹ ۵۶۲۸