صفحه شخصی: kikifootball


تیم محبوب در لیگ برتر: پرسپولیس

مشارکت:

شروع: ۱۹ شهریور ۱۳۹۰ (حدود ۷۶ ماه پیش)
لینک‌ها: ۲۸ (ببینید)
عکس‌ها: ۸۲۷ (ببینید)
ویدیوها: ۳۷ (ببینید)
نظرات: ۳۶۱۲ (میانگین موافقان: ۷ نفر)
اعتبار پیش‌بینی: ۱۲۵۰

رأی دریافتی:

۲۷۰۷۸ ۵۳۷ ۵۵۸۵