صفحه شخصی: kikifootball


تیم محبوب در لیگ برتر: پرسپولیس

مشارکت:

شروع: ۱۹ شهریور ۱۳۹۰ (حدود ۸۷ ماه پیش)
لینک‌ها: ۲۸ (ببینید)
عکس‌ها: ۸۲۹ (ببینید)
ویدیوها: ۳۷ (ببینید)
نظرات: ۳۶۲۱ (میانگین موافقان: ۷ نفر)
اعتبار پیش‌بینی: ۱۲۵۰

رأی دریافتی:

۲۷۱۲۱ ۵۳۹ ۵۶۲۸