صفحه شخصی: kfarsh


تیم محبوب در لیگ برتر: فعلاً انتخاب نشده

مشارکت:

شروع: ۷ مرداد ۱۳۹۱ (حدود ۷۸ ماه پیش)
لینک‌ها: ۵ (ببینید)
عکس‌ها: ۳ (ببینید)
ویدیوها: ۰
نظرات: ۰
اعتبار پیش‌بینی: ۱۰۰۰

رأی دریافتی:

۱۲۵ ۱ ۱۱