صفحه شخصی: key1iraji


تیم محبوب در لیگ برتر: فجرسپاسی

مشارکت:

شروع: ۲۶ بهمن ۱۳۹۰ (حدود ۷ سال پیش)
لینک‌ها: ۰
عکس‌ها: ۰
ویدیوها: ۰
نظرات: ۱۵ (میانگین موافقان: ۰ نفر)
اعتبار پیش‌بینی: ۱۰۰۰

رأی دریافتی:

۰ ۰ ۰