صفحه شخصی: jayjaytaji


تیم محبوب در لیگ برتر: استقلال

مشارکت:

شروع: ۸ دی ۱۳۹۱ (حدود ۶۳ ماه پیش)
لینک‌ها: ۱ (ببینید)
عکس‌ها: ۳ (ببینید)
ویدیوها: ۳ (ببینید)
نظرات: ۸۹ (میانگین موافقان: ۲۲ نفر)
اعتبار پیش‌بینی: ۱۰۰۰

رأی دریافتی:

۲۶۲ ۳ ۵۷