صفحه شخصی: iran1354


تیم محبوب در لیگ برتر: پرسپولیس

مشارکت:

شروع: ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۳ (حدود ۵ سال پیش)
لینک‌ها: ۰
عکس‌ها: ۰
ویدیوها: ۴ (ببینید)
نظرات: ۱۳ (میانگین موافقان: ۲۵ نفر)
اعتبار پیش‌بینی: ۱۰۰۰

رأی دریافتی:

۳۱۷ ۲ ۹