صفحه شخصی: hrahimik


تیم محبوب در لیگ برتر: فعلاً انتخاب نشده

مشارکت:

شروع: ۹ دی ۱۳۹۱ (حدود ۷۳ ماه پیش)
لینک‌ها: ۰
عکس‌ها: ۰
ویدیوها: ۰
نظرات: ۱۳ (میانگین موافقان: ۱۳ نفر)
اعتبار پیش‌بینی: ۱۰۰۰

رأی دریافتی:

۰ ۰ ۰