صفحه شخصی: hadiafra


تیم محبوب در لیگ برتر: پرسپولیس

مشارکت:

شروع: ۱۱ خرداد ۱۳۹۱ (حدود ۸ سال پیش)
لینک‌ها: ۴ (ببینید)
عکس‌ها: ۵ (ببینید)
ویدیوها: ۳ (ببینید)
نظرات: ۱۲۶ (میانگین موافقان: ۱۴ نفر)
اعتبار پیش‌بینی: ۱۰۰۰

رأی دریافتی:

۲۱۱ ۳ ۲۵