صفحه شخصی: ghostdoga


تیم محبوب در لیگ برتر: پرسپولیس

مشارکت:

شروع: ۱۳ فروردین ۱۳۹۴ (حدود ۵ سال پیش)
لینک‌ها: ۱ (ببینید)
عکس‌ها: ۰
ویدیوها: ۰
نظرات: ۲۲۱ (میانگین موافقان: ۱۷ نفر)
اعتبار پیش‌بینی: ۱۰۰۰

رأی دریافتی:

۱ ۰ ۱