صفحه شخصی: gholeydoon


تیم محبوب در لیگ برتر: پرسپولیس

مشارکت:

شروع: ۱ دی ۱۳۹۳ (حدود ۶ سال پیش)
لینک‌ها: ۲ (ببینید)
عکس‌ها: ۱ (ببینید)
ویدیوها: ۲ (ببینید)
نظرات: ۱۳۵ (میانگین موافقان: ۲۴ نفر)
اعتبار پیش‌بینی: ۱۰۰۰

رأی دریافتی:

۳۱۹ ۳ ۲