صفحه شخصی: fctractor


تیم محبوب در لیگ برتر: تراکتور

مشارکت:

شروع: ۲۲ مهر ۱۳۹۰ (حدود ۹ سال پیش)
لینک‌ها: ۱ (ببینید)
عکس‌ها: ۱ (ببینید)
ویدیوها: ۰
نظرات: ۱۷۲ (میانگین موافقان: ۶ نفر)
اعتبار پیش‌بینی: ۸۰۰

رأی دریافتی:

۱۴ ۲ ۵