صفحه شخصی: eseselongsoolakhkon


تیم محبوب در لیگ برتر: استقلال

مشارکت:

شروع: ۱۵ مرداد ۱۳۹۱ (حدود ۷۴ ماه پیش)
لینک‌ها: ۰
عکس‌ها: ۰
ویدیوها: ۰
نظرات: ۱۲ (میانگین موافقان: ۱۳ نفر)
اعتبار پیش‌بینی: ۱۰۰۰

رأی دریافتی:

۰ ۰ ۰