صفحه شخصی: christ206


تیم محبوب در لیگ برتر: نفت‌تهران

مشارکت:

شروع: ۲۲ مهر ۱۳۹۱ (حدود ۶۳ ماه پیش)
لینک‌ها: ۰
عکس‌ها: ۰
ویدیوها: ۰
نظرات: ۸۴ (میانگین موافقان: ۱۱ نفر)
اعتبار پیش‌بینی: ۱۰۰۰

رأی دریافتی:

۰ ۰ ۰