صفحه شخصی: christ206


تیم محبوب در لیگ برتر: سایپا

مشارکت:

شروع: ۲۲ مهر ۱۳۹۱ (حدود ۷۲ ماه پیش)
لینک‌ها: ۰
عکس‌ها: ۰
ویدیوها: ۰
نظرات: ۹۴ (میانگین موافقان: ۱۱ نفر)
اعتبار پیش‌بینی: ۱۰۰۰

رأی دریافتی:

۰ ۰ ۰